[Ελλάδα] - Greece|Grécko
2018 - Kostis Palamas – 75 years in memoriam
Years
Synonymá výrazu years
podstatné meno
days, eld, long time
Ďalšie synonymá (3)
Pozrite tiež
years, year's
Preklady výrazu: years
podstatné meno
la
edad
age, years, time

 
Dátum vydania/Issue date: 
Middle of 2018
 
Náklad/Mintage: 

750 000

 

 

 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2018  70 years since the union of the Dodecanese with Greece
 

Dátum vydania/Issue date: 
Middle of 2018
 
Náklad/Mintage: 

750 000

 

 

 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2017 - Archeological site of Philippi

Dátum vydania/Issue date: 
second semester of 2017
 
Náklad/Mintage: 

max. 750 000

 

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2017 - 60 years in memoriam of Nikos Kazantzakis
 

Dátum vydania/Issue date: 
end of the first semester of 2017
 
Náklad/Mintage: 

max. 750 000

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2016 - 120th years from the birth of Dimitri Mitropoulos
 

Dátum vydania/Issue date: 
December 2016
 
Náklad/Mintage: 

750 000

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2016 - 150 years from the Arkadi Monastery Torching

 
Dátum vydania/Issue date: 
December 2016
 
Náklad/Mintage: 

750 000

 
 
 
 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 2015 - The 30th anniversary of the EU flag

                             

Dátum vydania/Issue date: 

third quarter of 2015
 
Náklad/Mintage: 

750  000

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 2015 - 75 years in memoriam of Spyros Louis

 

 

Dátum vydania/Issue date: 

third quarter of 2015
 
Náklad/Mintage: 

750 000

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 2014 - 150th anniversary of the union of the Ionian Islands with Greece

(1864-2014)                               

 

 

Dátum vydania/Issue date: 

September 2014
 
Náklad/Mintage: 

750 000

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2014 - 400 years since the death of Domenikos Theotokopoulos (1614-2014)

  

 

Dátum vydania/Issue date: 

September 2014
 
Náklad/Mintage: 

750 000

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 2013 - 100th anniversary of the union of Crete with Greece

 

Dátum vydania/Issue date: 

October 2013 
 
Náklad/Mintage: 

750 000

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 2013 - 2 400th Anniversary of the founding of Plato’s Academy             

 

 

Dátum vydania/Issue date: 

October 2013 
 
Náklad/Mintage: 

750 000

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2012 - Ten years of the Euro

 

Dátum vydania/Issue date: 

January 2012
 
Náklad/Mintage: 

1 000 000

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2011 - The organization of Special Olympics World Games - Athens 2011

 

Dátum vydania/Issue date: 

June 2011 
 
Náklad/Mintage: 

1 000 000

 

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2010 - The 2 500th anniversary of the Battle of Marathon

 

 

Dátum vydania/Issue date: 

October 2010 
 
Náklad/Mintage: 

2 500 000

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2009 - 10th anniversary of Economic and Monetary Union

 

 

Dátum vydania/Issue date: 

January 2009
 
Náklad/Mintage: 

4 000 000

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2007 - 50th anniversary of the Treaty of Rome

 

 

Dátum vydania/Issuing date: 

March 2007 
 
Náklad/Mintage: 

4 000 000

 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2004 - Olympic Games in Athens 2004                      

 

 

Dátum vydania/Issuing date: 

March 2004 
 
Náklad/Mintage: 

50 000 000

 

 

 

Referencies:

2018: https://www.numismatica-visual.es/2017/01/todas-las-monedas-de-2-euros-conmemorativas-2018/

2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:C2018/173/05

2018: https://www.numismatica-visual.es/2017/01/todas-las-monedas-de-2-euros-conmemorativas-2018/

2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:C2018/173/04

2017: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:C2017/206/09

2017: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:C2017/206/10

2016: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2016.en.html

2016: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.396.01.0004.01.SLK

2016: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2016.en.html

2016: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.396.01.0002.01.SLK

2015: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2015.en.html

2015: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.257.01.0006.01.SLK

2015: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2015.en.html

2015: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.324.01.0030.01.SLK

2014: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2014.en.html

2014: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.262.01.0003.01.SLK

2014: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2014.en.html

2014: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.262.01.0004.01.SLK

2013: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2013.en.html

2013: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.272.01.0007.01.SLK

2013: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2013.en.html

2013: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.272.01.0006.01.SLK

2012: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2012.en.html

2012: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.017.01.0010.01.SLK

2011: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2011.en.html

2011: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2011.091.01.0013.01.SLK

2010: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2010.en.html

2010: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.270.01.0006.01.SLK

2009: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2009.en.html

2009: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2008.315.01.0008.01.SLK

2007: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2007.en.html

2007: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2007.065.01.0003.01.SLK

2004: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/comm/html/comm_2004.en.html

2004: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:091:0005:0005:EN:PDF